Omaiselle

Teitä on kohdannut suru. Kuoleman tapahduttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin hautaamisen järjestämiseksi. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa heti. Tässä vaiheessa ette vielä tarvitse hautauslupaa tai kuolintodistusta. Hautajaiset on monen tekijän muodostama kokonaisuus. Hautauspalvelu Peräkylä auttaa Teitä kaikissa hautausjärjestelyihin liittyvissä asioissa luotettavasti ja ammattitaidolla.

Hautauslupa

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Hautauslupa tulee toimittaa hautauksesta huolehtivalle seurakunnalle, krematoriolle, tai hautaustoimistoon, joka huolehtii luvan tarvittaessa eteenpäin em. virastoille.

Kuolintodistus

Hoitolaitos (lääkäri) toimittaa virkateitse kuolintodistuksen väestörekisteri- viranomaisille. Kuolintodistusta ei toimiteta omaiselle ilman erillistä pyyntöä. Kuolintodistusta, eli varsinaista kuolinsyysselvitystä, ei tarvita esim. pankkiin tai Kelaan. Pankissa ja Kelassa asioidessa tarvitaan virkatodistus, jonka saa vainajan seurakunnan rekisteristä tai kotipaikkakunnan maistraatista.

Hautajaisjärjestelyt

Helpoin tapa hautajaisten järjestämiselle on ottaa yhteys hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntevasti ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita. Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa uurna. Arkkua tarvitaan myös tuhkaukseen sillä vainaja kuljetetaan ja tuhkataan arkussa. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Voimme varata myös siunausajan- ja paikan puolestanne. Hautaustoimistomme kautta saatte kaikki hautaukseen liittyvät palvelut. Muistotilaisuuden järjestelyt, kukkalaitteet, hautamuistomerkkiasiat, sekä perunkirjoituspalvelut.

Arkkuhautaus

Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes samanlainen. Siunauksen jälkeen arkku kannetaan kirkosta tai kappelista omaisten saattamana ja lasketaan hautaan. Siunaus voi myös tapahtua haudalla.

Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku jätetään tilaisuuden päätyttyä kappeliin, josta hautaustoimisto siirtää arkun tuhkattavaksi sille sovittuna ajankohtana. Uurnan hautaaminen tai tuhkan sirottelu tapahtuu sille erikseen varattuna aikana.

Uurnan siunaus

Uurna siunataan esimerkiksi kirkossa tai kappelissa ja lasketaan hautaan. Toimitus voi myös tapahtua haudalla.

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen voidaan järjestää muistotilaisuus joko seurakunnan tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa.

Hautauskulut

Hautauskustannukset koostuvat monesta eri osasta, mm. arkku, tarvittaessa uurna ja vainajan kuljetus, kukkalaitteet ja -koristelut, muistotilaisuuden pitopalvelu, uusi hautakivi tai vanhan hautakiven kaiverrus ja siirrot, kuolinilmoitus lehteen, seurakunnan kulut, perunkirjoitus jne. Kustannukset riippuvat valittavista tuotteista ja palveluista, sekä siitä, missä laajuudessa hautausjärjestelyt tehdään. Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta.